کارگاه گروه گرافیک

باسلام خدمت همکاران گرامی

کارگاه گرافیک درروز پنجشنبه مورخ۱۳۹۴/۸/۱۴برگزار شد.این نشست با حضور همکاران سراسر استان با موضوع مشکلات وکمبودهای رشته های موجود در هنرستانهای استان مورد تبادل نظر وبحث قرار گرفت که به شرح زیر می باشد:

۱-معرفی سایت گروه آموزشی هنرهای تجسمی(گرافیک،گرافیک رایانه،صنایع دستی)به همکاران ودعوت از آنان جهت همکاری هر چه بیشتر

۲-عدم همکاری مشاورین دبیرستانها جهت هدایت صحیح دانش آموزان برای ورود به رشته های هنری هنرستانها

۳-فعال کردن هنرستانها در زمینه ایجاد فضای مناسب برای فروش آثار هنری

۴-پیشنهاد برگزاری اردوهای یک روزه عکاسی برای ارتقائ نیازهای آموزشی دانش آموزان

۵-پیشنهاد برای موضوعات کارگاههای بعدی (صفحه آرایی،عکاسی،کارهای تزئینی)که در جهت رفع اشکال همکاران صورت میگیرد.

۶-جمع آوری آثار هنرجویان وهنرآموزان تاتاریخ ۱۱/۶ جهت چاپ در سررسید سال ۹۵