تاریخ برگزاری کارگاههای آموزشی گروه هنر

بسمه تعالی

به اطلاع تمامی همکاران رشته های گرافیک-گرافیک رایانه وصنایع دستی میرساند، کارگاههای گروه هنر در تاریخ های زیر تعیین شده است.امیداست همکاران عزیز بتوانند بابرنامه ریزی دراین کارگاهها شرکت نمایند.به تمامی همکارانی که دراین کارگاه ها شرکت نمایند گواهی شرکت درکارگاه داده می شود. باتشکر طیبی                                       سرگروه گرافیک استان

  1. ۹۵/۸/۸                            موضوع:بررسی کتاب علم مناظرومرایا                         ساعت برگزاری:۱۲
  2. ۹۵/۱۰/۱۱                        موضوع:بررسی کتب رشته گرافیک                             ساعت برگزاری:۱۲
  3. ۹۵/۱۱/۹                          موضوع:بررسی کتب رشته گرافیک                             ساعت برگزاری:۱۲